REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE ALFATOOLS.PL:
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.ALFATOOLS.PL, prowadzony przez
ALFA sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Orzeszkowej 13a, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000016012, NIP: 813-32-25-825 , REGON: 691551064 prowadzi sprzedaż towarów z branż artykuły ścierne, art. stolarskie, narzędzia ręczne, i inne za pośrednictwem sieci Internet.

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego ALFATOOLS.PL produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena podana przy towarach których dostępność określona jest jako zapytaj o dostępność może być nieaktualna.

3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego ALFATOOLS.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego Alfatools.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Zdjęcia prezentowane na sklepie alfatools.pl mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wizualnie od sprzedawanego towaru.

 
PRZEPROWADZENIE TRANSAKCJI:

1. Zamówienia w sklepie internetowym ALFATOOLS.PL można dokonywać poprzez:

    strony internetowe sklepu ALFATOOLS.PL - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu

    telefonicznie - dzwoniąc pod numer 852 77 47 wew.26 lub 661611566 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3. Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną
4. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem alfatools.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres sklep@alfatools.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Dokument należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, ALFATOOLS.PL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru ALFA Sp. z o.o. zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres ALFA Sp. z o.o.

Dokładna procedura zwrotu ujęta została w zakładce Kontakt i zwroty na stronach alfatools.pl

5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.
PŁATNOŚCI:

1. W sklepie ALFATOOLS.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

     Płatność błyskawiczna poprzez serwis PAYU.

    Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto ALFA Sp. z o.o.  nr 77 9162 0000 2001 0011 6873 0001. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta ALFATOOLS.PL.
    Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez handlowca sklepu ALFATOOLS.PL
    Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych osobiście w siedzibie firmy. Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).
3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
DOSTAWA:

1. Wysyłka produktów zakupionych na stronach internetowych sklepu ALFATOOLS.PL następuje do 48h po zaksięgowaniu kwoty na koncie Alfa Sp. z o. o.  Sklep internetowy ALFATOOLS.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu internetowego ALFATOOLS.PL.

2. Dostawa towaru realizowana jest  przesyłką we współpracy z firmą kurierską DPD. Sklep internetowy ALFATOOLS.PL zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy
ALFA Sp. z o.o.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokłu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie ALFATOOLS.PL zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

7. Koszt dostawy towaru dla przesyłek kurierskich jest stały i wynosi:

    12 zł (wpłata na konto)
    13 zł (pobranie)

Jeżeli suma zamówienia przekracza 1000zł - Wysyłka jest darmowa.

8. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.
GWARANCJA I SERWIS:

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym ALFATOOLS.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju przedmiotu oraz producenta.
REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem ALFA Sp. z o.o.

2. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego ALFATOOLS.PL.

4. ALFA Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

5. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu ALFA Sp. z o.o. jest Pan Dominik Dworzański
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym ALFATOOLS.PL wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres ul. Orzeszkowej 13A Rzeszów, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ALFATOOLS.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ALFA sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

5. ALFATOOLS.PL informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez ALFA Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ALFATOOLS.PL oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

9. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu ALFATOOLS.PL treści o charakterze bezprawnym.